autotrendid 2021

Autotrendid 2021

Ajakiri “The Economist” avaldas oma rubriigis “Industries in 2021”  («2021.aasta Tööstusvaldkonnad”) terve rea trende ja 2021.aasta prognoose, unustamata seejuures ka masinaehitustööstust. Vaatame siis nelja juhtivat, järgmisel aastal jälgitavat trendi.   

1. Elektriautode arvu kasv

Nagu näeme, leiab turul kõige perspektiivikama kasvu elektriautode turg, mida stimuleeritakse riigitoetusega, heitekoguste rangemate limiitide juurutamise ja uute elektriautode mudelite käivitamisega. Ajakiri “The Economist” on ootuses, et elektriautode ülemaailmsed müügid suurenevad 2021.aastal 37 % võrra ja kasvavad 3,4 miljoni ühikuni, moodustades seejuures kõigest 4 % sõiduautode maailmamüügist. (ii)

Hiinas kahanevad vähehaaval elektriautodele eraldatavad subsiidiumid, selline tendents on eriti märgatav kallimate sõiduautode korral, samal ajal kui heitestandardite ajatamine alandab survet autotootjatele. 

Diislikütusega transpordivahendite müük hakkab endistviisi langema, meeleheitses valitsused aga tõstavad sissetulekute otsingutes taas kütuse- ja heitemaksu.   (III)

2. Ärisõidukite müügi kasv  

Toetatuna riiklike investeeringutega taristusse, muutub reisisõidukitega võrreldes märgatavamaks ärisõidukite juurdekasv. Ärisõidukite müügid demonstreerivad tõusutendentsi 16 % võrra sel aastal (reisisõidukite  müügid kasvavad 15 % võrra).   (iv) Madalad protsendimäärad ja köitvad finantstehingud elustavad samuti Hiina turgu ja teisi suuri turgusid.  

Kohaletoimetamise mahtude suurenemine ja ukseni toimetamine loovad nõudluse elektrilistele äriautodele.  

Hea uudis seisneb selles, et OEM-kompaniid toodavad praegu kohaletoimetamiseks mõeldud elektriautosid rohkem, kui ei kunagi varem, nii et 2021.aastal ei ole mingeid õigustusi sellele, et jätta valge furgoon rohelise vastu vahetamata ja teha iga toimetamine nullheitmetega.  

3. Kaubanduspiirangud ja impordile kehtestatud tariifid määratlevad rahvusvahelise kaubanduse reeglid  

Ameerika Ühendriigid on valmis kehtestama kõrged maksud Hiinast imporditavatele varuosadele, ergutamaks tarnijaid toimetada kaup võimalikult lähedale kodule. Maksustamise tariifid pole kaugeltki ainus probleemne valdkond: võitlus tehnoloogiate, muuhulgas kõrgtehnoloogiliste komponentide eest on elektriautode ja autonoomsete transpordivahendite arengus elulise tähtsusega. Ilmselt destabiliseerib Brexit Suurbritannias autotööstuse, kusjuures vaevalt, et EL kehtestab Suurbitannia autodele maksustamise nulltariifi, millede koostusele kasutatakse liialt palju välismaiseid komponente.  

4. Digitehnoloogiate levik kehtestab uued sõidukite ostumeetmed  

2020.aastal suundusid pea kõik valdkonnad internetruumi. Alates tööst ja kommunikatsioonist, lõpetades shoppamisega. Ning kuna autoasjatundjad hakkavad 2021.aastal ilmselt valvsusega külastama edasimüügi keskuseid, sõidukite suurfirmad ja edasimüüjad teevad kõik selleks, et sõidukite ost onlines muutuks kodunt veelgi muagavamaks. Kuigi nimetatud protsess algas veel 2020.aastal peale seda, kui COVID-19 halvas ka seda sektorit, kasvatab tendents oma tempot sellel aastal. Ajakiri “The Economist” prognoosib, et “online-müükide osakaal uute sõiduautode turul kasvab 2021.aastal kuni 10 %-ni, mitte aga 5 %-ni nagu seda eeldati enne pandeemiat tehtud hinnangute põhjal”.  (V)