Autode kokkuost / tehnoulevaatus техосмотр Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

Maanteeliikluse tihenemine ning sellest tulenevad ohud ja saaste suurenemine toovad kaasa tõsiseid ohutusprobleeme.

Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.

Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

Ülevaatuse liikideks on:

korraline ülevaatus;
korduvülevaatus;
erakorraline ülevaatus;
väikesaare ülevaatus ja​
eriliigiline ülevaatus, mis jaguneb omakorda:
– kiirabisõiduki ülevaatus;

– õppesõiduki ülevaatus;

– eksamisõiduki ülevaatus;

– taksoülevaatus;

– ohtlike veoste (ADR) veoks mõeldud sõiduki ülevaatus;

– CEMT-sõiduki ülevaatus.

Ülevaatuse sisu ja liikide täpsema kirjelduse kohta loe majandus ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 77 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”.

Ülevaatusele esitatavad sõidukid

Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse:

sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid)
veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid)
bussid (M2, M3 kategooria sõidukid)
haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid)
mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid)
traktorid, liikurmasinad ja nende haagised
Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama:

mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid)
kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid)
maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid)
põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus “põllumajanduslik liikurmasin”)
Sõiduki omanik või vastutav kasutaja peab tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele.

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.

Ülevaatusel kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate osade, seadmete, sõlmede ja varustuse loetelu on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 77 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”.

Sõiduki tehnoseisund peab olema vastavuses määruse “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” nõuetega.