Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus Maanteeliikluse tihenemine ning sellest tulenevad ohud ja saaste suurenemine toovad kaasa tõsiseid ohutusprobleeme. Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust. Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning … Jätka Tehnoülevaatus lugemist